І курс

 


Ансамбль
Археологія України
Видовища та масові свята
Вступ до мистецтвознавства
Елементарна теорія музики
Історія релігійної культури
Історія світового театру
Міфологія в образотворчому мистецтві
Народне мистецтво світу
Народне мистецтво України
Психологія художньої творчості
Техніки і технології художніх матеріалів
Культура міста: крос-культурні практики
Матеріальна культурна спадщина
Міжкультурні комунікації в соціокультурному просторі
Організація конгресного і ділового туризму
Соціокультурне картування як засіб візуалізації конфліктів
Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері культури і мистецтва
Теорія безпеки соціокультурних систем
Трансформаційні процеси в соціокультурних практиках
Актуальні проблеми музичної педагогіки
Методика викладання вокалу
Методика роботи з вокальним ансамблем
Музично-театральна студія
Основи продюсерської діяльності у музичному мистецтві
Сольний спів
Сучасні мистецькі технології
Сценічний рух та пластика
Фортепіано

ІІ курс

 

Автентичне виконавство: теорія і практика
Аналіз вокальних творів
Ансамбль
Герменевтика в культурі
Джазове мистецтво: еволюційні віхи
Друга іноземна мова
Електронна музика
Звукове вирішення фільмів
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Історія архітектури
Історія декоративного мистецтва
Історія культури України
Кадрове діловодство
Кольорознавство
Країнознавство
Культура слов'янських народів
Культурний простір України
Культурні картини світу
Культурологія
Лекторський практикум культурологів
Майстерність актора
Масова імпровізація та ігротехнології
Масова та елітарна культура
Масові ігри і свята
Медіаосвіта та медіаграмотність
Мистецькі технології в соціокультурній діяльності
Мистецькі форми сучасної видовищної культури
Міжнародні інформаційні ресурси
Музика у театрі та кіно
Музична біографістика
Музична медієвістика
Музична орієнталістика
Музично-театральна студія
Нарисна геометрія
Народне мистецтво світу
Національний культурний продукт
Основи дендрології
Основи вокалу
Основи іконографії
Основи композиції
Основи композиції та проектної графіки
Основи топографії, картографії та ГІС
Основи формоутворення в інтер'єрі
Охорона культурної спадщини
Пластична анатомія
Психоаналіз: теорія та мистецька практика
Режисура естрадного концерту
Режисура і сценарна розробка дозвіллєвих, ігрових та шоу-програм
Риторика
Робота в матеріалі
Сучасне театральне мистецтво
Творча майстерня звукорежисера
Українське театральне мистецтво
Управління комунікаціями в масових заходах
Фортепіано
Цифрова культурна спадщина
Шрифти і типографіка

ІІІ курс

 

Ансамбль
Аналіз вокальних творів
Аранжування вокальних творів
Архівознавство
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Ведучий обрядових дій
Візуальні комунікації
Віртуозні рухи в хореографії
Вокал
Вокальна імпровізація
Гармонія та аналіз музичних творів
Глобалізаційні процеси в культурі
Декоративне рослинництво
Дизайн реклами у міському середовищі
Дизайн рекламно-поліграфічної продукції
Діловий протокол та етикет
Друга іноземна мова
Експертиза предметів нумізматики і боністики
Експертиза творів декоративного мистецтва: вироби з тканини, кістки, шкіри
Експертиза творів декоративного мистецтва: дерево, метал
Експертиза творів декоративного мистецтва: кераміка, скло
Експертиза творів декоративного мистецтва: ювелірні вироби
Електронна музика та комп’ютерна музика
Електронний документообіг
Етикет
Зарубіжне музичне мистецтво
Звукорежисура ансамблевого та хорового мистецтва
Звукорежисура літературно-драматичних творів
Звукорежисура мультимедійних програм
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Історія і теорія ландшафтної архітектури
Коди культури в музичному мистецтві
Композиція та комп'ютерне аранжування
Концертна і театральна звукорежисура
Корпоративна етика
Корпоративна культура
Культурні практики в арт-терапії
Лінгвістичні основи документознавства
Майстерність актора
Майстерність класичного танцю
Масові ігри і свята
Методика виконання альтернативних стилів сучасного танцю
Методика виконання спортивно-бального танцю
Методика виконання історико-побутового танцю
Методика виконання народно-сценічного танцю (хореогрфія)
Методика виконання народно-сценічного танцю (класична хореогрфія)
Методика виконання українського народно-сценічного танцю
Мистецтво конферансу
Мистецтво народів Америки
Мистецтво плаката
Мистецтво Сходу
Міжнародне інформаційне співробітництво
Музика в кіно
Музика ХХ-ХХІ століття
Музичні жанри у сценічному мистецтві
Музична критика
Музична культурологія
Музично-інформаційні технології
Озеленення інтер'єрів і зимові сади
Організація діяльності закладів культури
Основи гемології
Основи землеустрою та кадастру
Основи мистецької критики
Основи перекладу спеціальних текстів
Основи продюсерської діяльності
Основи режисури естрадного номеру
Основи саунд-дизайну
Основи техніки диригування
Палеографія
Пам'яткознавство
Пантоміма
Продюсування в креативних індустріях
Проектування інтер'єрів житлових і громадських споруд
Режисура естрадного номера
Режисура та драматургія обрядів
Робота вокаліста на концерті
Розвиток естрадного мистецтва
Соціальні комунікації
Соціологія книги і читання
Сталий розвиток суспільства
Стилі у графічному дизайні
Студійний запис вокалу
Студійний запис інструментального ансамблю
Сучасний український народно-сценічний танець
Сучасні напрямки розвитку дизайну інтер'єру
Сфрагістика
Сценарна майстерність театралізованих видовищ
Сценічна мова
Сценічний бій, фехтування
Танець
Теорія і практика референтської та офісної діяльності
Теорія та історія дизайну інтер'єру
Філософія культури
Філософія мистецтва
Фортепіано

IV курс

 

Аналіз вокальних творів
Акторська техніка в кіно, радіо і телебаченні
Ансамбль
Арт-журналістика
Арт-ринок України
Біоніка в дизайні середовища
Вокальна імпровізація
Гармонія та аналіз музичних творів
Гончарне мистецтво
Державна культурна політика
Дизайн архітектурного середовища
Дизайн виставкового середовища
Дизайн зовнішньої реклами
Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання
Дизайн книги
Дизайн поліграфічних видань
Дизайн реклами
Діловий етикет
Експертиза предметів і атрибутів фалеристики
Етнодизайн
Євроінтеграційні процеси в галузі
Звукорежисура кіно-телепрограм
Зразки народної хореографії
Зразки світової класичної спадщини
Інженерне обладнання споруд
Інструментознавство
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації
Інформаційне обслуговування
Історія відеоарту
Історія вокального мистецтва
Історія костюму
Історія театру і кіно
Історія і теорія ландшафтної архітектури
Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві
Комунікаційне середовище документознавства
Конфліктологія
Культура постмодерна
Культурна функція держави
Кураторство в мистецтві
Майстерність актора
Макетування та моделювання
Макетування та моделювання у графічному дизайні
Масова та елітарна культура
Медіакомпетентність
Методика виконання українського народно-сценічного танцю
Методика підготовки масових свят
Методика проведення весільних свят
Мистецтво фотографії
Мистецтво шрифту
Міжнародне співробітництво в галузі
Міжнародне культурне співробітництво в галузі
Міжнародні культурно-мистецькі проекти
Музика в драматичному театрі
Музика в естрадно-циркових дійствах
Музика в театрально-видовищних дійствах
Музична фольклористика
Музичне редагування
Музично-звукове оформлення шоу-програм
Обладнання систем міського середовища
Основи декоративно-прикладного мистецтва
Основи земельного законодавства та інвестиційного аналізу
Основи містобудування
Основи музичної композиції
Основи паркознавства
Основи продюсерської діяльності
Основи реставрації
Основи режисури естрадного номеру
Охорона культурної cпадщини
Правові основи дизайнерської діяльності
Прикладна культурологія
Прикладні дослідження в дизайні
Програми багатоканального звукозапису
Проектна діяльність інформаційних установ
Проєктування у галузі мистецтва
Проектування в соціокультурній сфері
Режисура кіно, радіо і телебачення
Режисура оригінально-трюкового жанру
Режисура театралізованих заходів під відкритим небом
Режисура масово-розважальних програм
Риторика
Розмовні жанри в сценічній діяльності
Семіотика культури
Синтез мистецтв
Соціокультурне картування
Слуховий аналіз звукової композиції
Сучасне музеєзнавство
Сучасний український народно-сценічний танець
Сценічний імідж
Творча майстерня актора
Творча майстерня вокаліста
Творча майстерня режисера
Теорія та історія графічного дизайну
Теорія та історія дизайну інтер'єру
Українська орнаментика та символіка
Українське музичне мистецтво
Українське театральне мистецтво
Управління електронними інформаційними ресурсами
Фестивальна діяльність
Фітодизайн
Філософія мистецтва
Фірмовий стиль
Цифровий звукозапис