Здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін, що передбачено пунктом 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», а саме: «…вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу» та відповідно до Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на вибір навчальних дисциплін, затвердженого рішенням Вченої ради від 23.02.2021 р. протокол №7 (зі змінами за внесеними рішенням вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв від 30 серпня 2022 року, протокол №1) та введеного в дію наказом в.о. ректора Академії від 30 серпня 2022 року, № 83-о.

Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Перелік дисциплін вільного вибору

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти


ІІ курс ІІІ семестр
Ансамбль
Вокальний тренінг
Діловий протокол та етикет
Документна лінгвістика та редагування документів
Електронні бібліотеки і архіви
Євроінтеграційні процеси в галузі дозвілля
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації
Культурний простір України
Масові ігри і свята
Основи композиції та проєктної графіки
Основи топографія, картографії та ГІСПластичне виховання, сценічний бій
Робота в матеріалі
Теорія драми
Управління змінами
Шрифти і типографіка


ІІ курс IV семестр
Альтернативні стилі сучасного танцю
Ансамбль малих форм
Венеційське бієнале у мистецькому просторі світу
Декоративне рослинництво

Зарубіжне музичне мистецтво
Історія зарубіжного театру
Кадрове діловодство
Майстерність  народно-сценічного танцю
Макетування та моделювання
Медіаосвіта і медіаграмотність
Основи дендрології
Основи саунд-дизайну
Охорона та гігієна голосу
Психологія масових комунікацій
Режисура театралізованих видовищ
Риторика
Робота в матеріалі (продовження)
Спортивний танець
Теорія та історія музики 
Тренаж
Фітодизайн

ІІІ курс V семестр
Акторська майстерність видовищ та масових свят
Віртуозні рухи в класичній хореографії
Віртуозні рухи в хореографії
Вокал
Глобалізаційні процеси в культурі
Дизайн рекламно-поліграфічної продукції
Документна лінгвістика та редагування документів
Драматургія малих форм естрадного мистецтва
Ергономіка у дизайні середовища
Етнодизайн
Зарубіжне музичне мистецтво
Звукове вирішення фільму
Історія українського театру
Електронна та комп’ютерна музика
Історія костюму «Класична хореографія»
Іміджологія
Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, архівів та інформаційних установ
Корпоративна культура
Латиноамериканський бальний танець
Майстерність класичного танцю
Мистецтво ведучого театралізованих заходів
Мистецтво Сходу
Модерн-джаз танець
Музика в кіно
Мультимедійні технології
Озеленення інтер’єрів
Основи декоративно-прикладного мистецтва
Основи землеустрою та кадастру
Основи студійного запису вокалу
Основи формування і оптимізації середовища
Проєктна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ
Проєктування зимових садів
Проєктування інтер’єрів житлових і громадських споруд
Професійна етика
Спортивно-бальний танець
Стилі у графічному дизайні
Основи декоративно-прикладного мистецтва
Сучасний танець
Танець
Управління комунікаціями в масових заходах
Філософія культури
Хореографічний ансамбль

ІІІ курс VI семестр
Академічний (характерний ) танець
Акторська майстерність видовищ та масових свят
Аранжування вокальних творів
Біоніка у дизайні середовища
Ведучий обрядових свят
Візуальні комунікації
Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Дійовий аналіз ролі
Драматургія малих форм естрадного мистецтва

Етнодизайн
Звукорежисура ансамблевого та хорового співу
Контемпорарі
Композиція та комп’ютерне аранжування
Концертна і театральна звукорежисура
Матеріальна культурна спадщина
Методика виконання українського народно-сценічного танцю
Мистецтво ведучого театралізованих заходів під відкритим небом
Мистецтво плаката
Музика у виставі та театралізованих видовищах
Мультимедіа та інформаційне забезпечення різноманітних сфер діяльності
Основи паркознавства
Основи формоутворення в інтер’єрі
Режисура світового та українського кіно
Соціологія книги і читання
Спортивний танець
Сталий розвиток суспільства
Стилі у графічному дизайні
Сучасний український народно-сценічний танець
Теорія та історія дизайну інтер’єру від ранніх цивілізацій до Ренесансу


IV курс VII семестр
Акторські техніки у кіно на телебаченні
Арт-журналістика
Архівна україніка
Біобібліографічні ресурси України
Гендер і культура
Гончарне мистецтво
Дизайн архітектурного середовища
Дизайн книги
Дизайн поліграфічних видань
Дизан рекламий

Експертиза предметів і атрибутів - нумізматика, боністика
Експертиза предметів і атрибутів фалеристики
Звукорежисура кіно-телепрограм
Звукорежисура літературно-драматичних творів
Звукорежисура мультимедійних програм
Зразки світової класичної спадщини
Зразки хореографії
Інженерне обладнання споруд
Історія відео-арту
Історія і теорія ландшафтної архітектури
Історія костюму «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві

Комунікативна культура
Креативні техніки в акторській майстерності
Культура постмодерну
Методика виконання івент-заходів
Мистецтво шрифту
Музичне редагування
Музично-звукове оформлення шоу-програм
Обладнання систем міського середовища
Обладнання об’єктів і систем міського середовища
Охорона культурної спадщини
Програми багатоканального звукозапису
Прикладна культурологія
Програми багатоканального звукозапису
Проектування в соціокультурній сфері
Режисура кіно, телебачення і радіо

Робота вокаліста на концерті
Робота режисера з композитором, музика у виставі
Розмовні жанри в сценічному мистецтві
Семіотика культури
Синтезовані форми сучасного танцю
Соціокультурне картування
Спортивно-бальний танець
Слуховий аналіз звукової композиції
Студійний запис вокалу
Студійний запис інструментального ансамблю
Сценічний імідж
Танцювальна культура регіонів України
Техніка та віртуозні рухи класичного танцю
Творча майстерня
Теорія і практика культурного бренду
Теорія та історія графічного дизайну
Теорія та історія дизайну інтер’єру ХХ-ХХІ сторіччя
Теорія та історія дизайну середовища ХХ-ХХІ сторіччя
Типологія та методологія проєктування об’єктів дизайну архітектурного середовища
Українська символіка та орнаментика
Управління документацією

Фахова адвокація та PR

IV курс VIII семестр
Альтернативні стилі сучасного танцю
Грим та пастижерна майстерність
Державна культурна політика
Дизайн виставкового середовища
Дизайн зовнішньої реклами
Імпровізація
Інформаційний менеджмент
Культурна функція держави
Кураторство в мистецтві
Мистецтво фотографії
Мистецькі технології в соціокультурній діяльності
Міжнародні культурно-мистецькі проекти
Музично-звукове оформлення театрально-видовищних дійств
Музична фольклористика
Основи дизайну міського середовища
Основи земельного законодавства та інвестиційного аналізу
Основи містобудування
Підтримка в дуетному танці
Правові основи дизайнерської діяльності
Прикладні дослідження у дизайні
Режисура масово-розважальних програм і свят
Стилізація українського танцю
Студійний запис інструментального ансамблю
Сучасні напрямки розвитку дизайну інтер’єру
Сучасні теорії лідерства
Сучасні тенденції музичної драматургії
Творча майстерня вокаліста
Управлінське документознавство
Фестивальна діяльність
Філософія мистецтва

Фірмовий стиль

Закрити


Другий (магістерський) рівень вищої освіти


Другий (магістерський) рівень вищої освіти


І курс ІІ семестр
Акторська майстерність вокаліста
Актуальні проблеми звукорежисури
Аналіз аудіовізуальних творів
Аналіз та інтерпретація вокальних творів
Антропологія кіно
Видовищні хореографічні форми
Візуальна комунікація
Візуальне проєктування
Декоративно-художнє оформлення видовищ
Дизайн виставкового середовища
Звукорежисура ансамблевого та хорового співу
Звукотехнічні процеси в музичній звукорежисурі
Іноземна мова фахового спрямування
Інфографіка
Історія сценічного костюма
Історія та теорія музичних стилів
Колекціонування
Конфліктологія в культурологічному просторі
Концертно-музична діяльність
Культурна дипломатія
Методика організації та режисури хореографічних заходів
Методика проведення весільних свят
Методика проведення видовищ та масових свят
Методика проведення спортивно-видовищних заходів
Методика роботи з вокальним ансамблем
Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини
Мистецькі та організаційні засади створення вокальних колективів
Мистецтво фотовідеодизайну
Міжкультурні комунікації в соціокультурному просторі
Основи продюсерської діяльності в хореографічному мистецтві
Політичний екстремізм
Робота режисера з артистом  естради
Соціологія культури
Специфіка роботи у професійному хореографічному колективі
Стилі в дизайні
Сучасна теорія і практика діяльності актора
Сучасні тенденції музичної драматургії
Сучасне музичне мистецтво
Сценічна постановка вокального номера
Сценічний імідж естрадного співака
Сценічний рух та пластика
Творчо-технологічний аналіз аудіовізуальних творів
Театральні системи та творчі методи режисерського мистецтва ХХ ст.
Театрально-декоративне оформлення вистав та видовищ
Теорія безпеки соціокультурних систем
Теорія і практика сценічного мовлення
Теорія та методологія дизайну
Традиції та новаторство в хореографічному мистецтві
Формування виконавських навичок балетмейстера-постановника

ІІ курс ІІІ семетр
Актуальні проблеми вокального виконавства
Актуальні проблеми музичної педагогіки
Музична психологія
Наукові дослідження в дизайні
Синтез мистецтв у дизайні
Сучасні напрямки розвитку дизайну

Закрити


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Закрити

 Для вибору навчальних дисциплін перейдіть за посиланням Google Форми
Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня освіти
Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня освіти
Вибіркові дисципліни третього (освітньо-наукового) рівня освіти

Результати обрання дисциплін вільного вибору здобувачів
Закрити