Правила прийому до Академії в 2022 році
Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році
Перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2022 році
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий, третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, ОПС Фахового молодшого бакалавра  для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Перелік конкурсних предметів для вступу у 2022 році для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра
Перелік акредитованих освітніх програм за якими оголошено прийом на навчання до Академії у 2022 році
ТАБЛИЦІ переведення тестових балів національного мультипредметного тесту до шкали 100-200
Положення про про мотиваційний лист вступника
Правила прийому до аспірантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2022 році
Правила прийому до докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2022 році