КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОГО МІСЦЯ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОГО МІСЦЯ ЗА ОСВІТНЬО - НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

ВИБОРИ РАДИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  НАКККіМ