Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Рада молодих вчених, аспірантів та здобувачів

Загальні положення та основні напрями діяльності Ради

 • Рада молодих вчених, аспірантів та здобувачів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі – Рада) створена 17 жовтня 2012 року відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу школу», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Положення про організацію наукової діяльності в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв».
 • Рада молодих вчених, аспірантів та здобувачів НАКККіМ – постійно діючий дорадчий орган, метою діяльності якого є підвищення якості наукових досліджень та координація науково-дослідної роботи студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів, науково-педагогічних та наукових кадрів Академії.

Основні напрями діяльності Ради:

 • Створення різноманітних наукових гуртків, товариств, об’єднань молодих вчених;
 • Організація роботи всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та науково-творчих конференцій, семінарів, круглих столів, наукових дискусій;
 • Сприяння участі молодих вчених у наукових олімпіадах, конференціях та  проведенні науково-дослідної роботи;
 • Поліпшення якості наукових досліджень, що виконуються на базі НАКККіМ;
 • Співпраця з органами студентського самоврядування та радами молодих вчених вищих навчальних закладів України, інших міністерств та відомств;
 • Співпраця  з науковими  об’єднаннями закордонних вищих навчальних закладів з питань проведення спільних наукових досліджень, участі у наукових форумах, міжнародного обміну наукових кадрів та виконання грантів;
 • Обговорення та вдосконалення шляхів інтеграції України в освітній та науковий простір Європи та світу;
 • Висування та обговорення кандидатур на здобуття академічних стипендій, премій для молодих вчених;
 • Сприяння вирішенню соціальних проблем молодих вчених тощо.

Функції і права Ради

 • Рада молодих вчених, аспірантів та здобувачів НАКККіМ надає пропозиції керівництву академії щодо координації науково-дослідної роботи студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, здобувачів, науково-педагогічних і наукових кадрів, інтеграції освітніх і наукових процесів, підвищення якості наукових досліджень, розглядає найважливіші питання, окреслені напрямами діяльності Ради.
 • В установленому порядку для виконання вказаних завдань Рада користується правом співпраці і взаємодії зі всіма структурними підрозділами Академії. Невід’ємним правом Ради є можливість створювати робочі групи, секції з різних наукових проблемних питань, делегувати представників для участі в проведенні міжнародних, всеукраїнських  науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених. Рада має право координувати свою діяльність з органом студентського самоврядування, з іншими студентськими об’єднаннями та науковими осередками тощо.  Для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень  Раді  надано право співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими та науковими організаціями.

Структура і порядок формування Ради

Склад Ради формується на основі наявних наукових кадрів Національної академії культури і мистецтв: аспірантів, докторантів, здобувачів, науково-педагогічних та наукових кадрів Академії віком до 35 років. Сформований персональний склад Ради затверджується ректором академії строком на два роки. Активна участь у роботі Ради та, як результат, її плідне функціонування є головними обов’язками всіх учасників Ради. Основними координуючими ланками в структурі Ради виступають Голова Ради та Секретар Ради, котрі обираються членами Ради на першому засіданні після оновлення складу. Вибір на посаду Голови та Секретаря Ради відбувається шляхом прямого відкритого голосуванням простою більшістю голосів. Обрані представники беруть на себе відповідальність за сформовану Раду, реалізацією нею своїх цілей та завдань,  координацію роботи її членів та втілення в життя запланованих наукових проектів та програм. Голова Ради скликає та проводить засідання Ради, а також надає пропозиції проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків відповідно до основних напрямків діяльності Ради. Вектори розвитку та способи функціонування Ради обговорюються на засіданнях Ради, що скликаються згідно з щорічним планом роботи. Рішення Ради затверджуються простою більшістю голосів її членів. За результатами засідання складається протокол, який підписується головою та секретарем Ради. Всі прийняті рішення, заплановані проекти формуються та затверджуються проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків НАКККіМ.

Заходи та проекти

Актуальні

 • сприяння  організації  всеукраїнських та міжнародних  конференцій, що  проводяться в НАКККіМ;
 • моніторинг та участь у різноманітних наукових програмах, семінарах, круглих столах та конференціях;
 • проведення спільних засідань з представниками органів студентського самоврядування та студентського наукового товариства НАКККіМ;
 • співпраця з радами молодих учених вищих навчальних закладів України, представниками інших суспільних організацій та наукових об’єднань.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
 
Контакти
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
  Приймальна ректора:
(044) 280-22-82 
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
                 Приймальна комісія:
(044) 288-80-81  та  (068) 784-49-27
Факс: (044) 280-92-09
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
 

Відділ кадрів та документозабезпечення:
(044) 280-92-09

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
  Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57 або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ми в соцiальних мережах: