Школа теоретичної та практичної культурології НАКККіМ

Українська та світова музична культура: сучасні наукові дискурси