Наказом Міністерства освіти і науки України № 894 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» від 10.10. 2022 р. (зміни до складу ради внесені відповідно до наказу МОН № 185 від 20.02.2023) у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури та інформаційної політики України створено спеціалізовану вчену раду Д 26.850.01 (строком на три роки) з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» (культурологія, мистецтвознавство).

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ


Голова ради: Денисюк Жанна Захарівна, д. культ., спеціальність 26.00.01 (культурологія).

Заступник голови: Зосім Ольга Леонідівна, д. мист., професор, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство)

Вчений секретар: Погребняк Галина Петрівна, д. мист., доцент, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).

Члени ради:
Герчанівська Поліна Евальдівна, д. культ., професор, спеціальність 26.00.01 (культурологія).
Дичковський Степан Іванович, д. культ., доцент, спеціальність 26.00.01 (культурологія).
Карась Ганна Василівна, д. мист., професор, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).
Копієвська Ольга Рафаїлівна, д. культ., професор, спеціальність 26.00.01 (культурологія).
Кравченко Анастасія Ігорівна, д. мист., спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).
Петрова Ірина Владиславівна, д. культ., професор, спеціальність 26.00.01 (культурологія).
Погребняк Галина Петрівна, д. мист., доцент, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).
Соколова Алла Вікторівна, д. мист., професор, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).
Яковлев Олександр Вікторович, д. культ., професор, спеціальність 26.00.01 (культурологія).
Ян Ірина Миколаївна, д. мист., спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).

 

ДОКУМЕНТИ ТА ПОСИЛАННЯ

Паспорт спеціальності

Матеріали дисертацій

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Приклади оформлення списку використаних джерел

НАКАЗИ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Наказ про видачу диплома доктор філософії (О. Ю. Пожарська) від 12.08.21_№ 73-о
Наказ про видачу диплома доктора філософії (Г. В. Волкова) від 12.08.21_№73-оа
Наказ про видачу диплома доктора філософії (І. Кольц) від 02.11.2021_№117-о
Наказ про видачу диплома доктора філософії (В. Чайка) від 30.12.2021_№146-о
Наказ про видачу диплома доктора філософії (Д. Романец) від 30.12.2021_№145-о
Наказ про видачу диплома доктора філософії (Гриненко) від 30.12.21_№147-o

1. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Л. М. Міненко)_від_23.02.2022_№ 12-о
2. Наказ про видачу диплома доктора філософії (А. Ю. Бакумець)_від_23.02.2022_№ 6-о
3. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Ю. В. Шеменьова)_від_23.02.2022_№ 7-о
4. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Т. В. Шершова)_від_23.02.2022_№ 5-о
5. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Г. В. Акрідіна)_від_23.02.2022_№ 8-о
6. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Росенко Г. М.)_від_23.02.2022_№_14-о
7. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Кущ В.В.) від 22.06.2022_№53-о