Наказом Міністерства освіти і науки України № 1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 24.09.2020 р. у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури та інформаційної політики України створено спеціалізовану вчену раду Д 26.850.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) культурології, мистецтвознавства та історичних наук за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури».

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Голова ради: Афоніна Олена Сталівна, д. мист., професор, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).

Заступник голови: Герчанівська Поліна Евальдівна, д. культ., спеціальність 26.00.01 (культурологія).

Вчений секретар: Овчарук Ольга Володимирівна, д. культ., професор, спеціальність 26.00.01 (культурологія).

Члени ради:

 1. Вєдєнєєв Дмитро Валерійович, д. і. н., професор, спеціальність 26.00.01 (історичні науки).
 2. Дубровіна Любов Андріївна, д. і. н., професор, член-кореспондент НАН України, спеціальність 26.00.01 (історичні науки).
 3. Денисюк Жанна Захарівна, д. культ., спеціальність 26.00.01 (культурологія).
 4. Зосім Ольга Леонідівна, д. мист., доцент, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).
 5. Карась Ганна Василівна, д. мист., професор, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).
 6. Карпов Віктор Васильович, д. і. н., спеціальність 26.00.01 (історичні науки).
 7. Ковальчук Галина Іванівна, д. і. н., професор, спеціальність 26.00.01 (історичні науки).
 8. Козлін Валерій Йосипович, д. мист., професор, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).
 9. Колесник Олена Сергіївна, д. культ., доцент, спеціальність 26.00.01 (культурологія).
 10. Копієвська Ольга Рафаїловна, д. культ., професор, спеціальність 26.00.01 (культурологія).
 11. Литвин Сергій Харитонович, д. і. н., професор, спеціальність 26.00.01 (історичні науки).
 12. Маркова Олена Миколаївна, д. мист., професор, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).
 13. Телячий Юрій Васильович, д. і. н., професор, спеціальність 26.00.01 (історичні науки).
 14. Шульгіна Валерія Дмитрівна, д. мист., професор, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).
 15. Яковлєв Олександр Вікторович, д. культ., доцент, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).

ДОКУМЕНТИ ТА ПОСИЛАННЯ

Паспорт спеціальності

Матеріали дисертацій

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Приклади оформлення списку використаних джерел

НАКАЗИ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Наказ про видачу диплома доктор філософії (О. Ю. Пожарська) від 12.08.21_№ 73-о
Наказ про видачу диплома доктора філософії (Г. В. Волкова) від 12.08.21_№73-оа
Наказ про видачу диплома доктора філософії (І. Кольц) від 02.11.2021_№117-о
Наказ про видачу диплома доктора філософії (В. Чайка) від 30.12.2021_№146-о
Наказ про видачу диплома доктора філософії (Д. Романец) від 30.12.2021_№145-о
Наказ про видачу диплома доктора філософії (Гриненко) від 30.12.21_№147-o

1. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Л. М. Міненко)_від_23.02.2022_№ 12-о
2. Наказ про видачу диплома доктора філософії (А. Ю. Бакумець)_від_23.02.2022_№ 6-о
3. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Ю. В. Шеменьова)_від_23.02.2022_№ 7-о
4. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Т. В. Шершова)_від_23.02.2022_№ 5-о
5. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Г. В. Акрідіна)_від_23.02.2022_№ 8-о
6. Наказ про видачу диплома доктора філософії (Росенко Г. М.)_від_23.02.2022_№_14-о