Начальник відділу наукової
та редакційно-видавничої діяльності

 НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ: кандидат філологічних наук.
ОСВІТА: Херсонський педагогічний інститут, спеціальність «Українська мова та література».
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, документна лінгвістика, соціальні комунікації, культурологія.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: є автором понад 20 наукових праць. Захистила дисертацію на тему «Соціальна реклама: лексика, граматика, стилістика». Здійснювала редагування монографій.
Основні наукові праці:
1. Бугайова О. І. Антонімія як засіб виразності в текстах рекламної комунікації. Лексика українських масмедіа : колективна монографія / за ред. Марини Навальної. Переяслав-Хмельницький : К.С.В., 2019. С. 138–145.
2. Бугайова О. І. Ознаки креолізації службового документа. Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали VI Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. ; Київ. націон. універ. кул. і мист. ; Наук. тов. студ., асп., доктор. і молод. вч. (Київ, 03 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. С. 48–49.
3. Бугайова О. І. Прагматичний потенціал антонімів у текстах соціальної реклами. Соціум. Документ. Комунікація Філологічні науки : зб. наук. ст. Вип. 5. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 44–57.
4. Бугайова О. І. Прикметники як семантичні маркери впливу в текстах соціальної реклами. Наукові записки. Філологія (мовознавство). Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2018. Вип. 26. С. 48–55.
5. Бугайова О. І. Семантичні лексико-словотвірні поля в соціальній рекламі як засіб мовного програмування. Соціум. Документ. Комунікація Філологічні науки : зб. наук. ст. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 6. С. 92–105.
6. Бугайова О. І. Специфіка вживання дієслівних форм у текстах соціальної реклами. Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. Переяслав-Хмельницький. Вип. 6. Серія "Філологічні науки". 2019. С. 93–108.
7. Бугайова О. І. Соціальна реклама як комунікативна технологія. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 10 листопада 2021 р.). Київ : НАКККіМ, 2021. С. 39–40.
8. Бугайова О. І. Соціальна реклама: лексика, граматика, стилістика : дисертація … кандидата філологічних наук: 10.02.01 – українська мова / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2019. 291 с.
9. Бугайова О. І. Стилістичні фігури в текстах соціальної реклами як засіб психолінгвістичного впливу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Філологічні науки. Київ : Міленіум, 2017. Вип. 272. С. 52–61.
10. Navalna Maryna, Shynkaruk Vasyl, Kostusiak Nataliia, Skliarenko Olesia, Kushch Natalia, Buhaiova Oksana. Еxtra-linguistic factors and tendencies of activation of military vocabulary in ukrainian mass media. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. New appearances of the leksema front in the language of modern Ukrainian mass media. 2023. 13/01/ХХХІІ. Рр. 58–64. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/PDF/130132.pdf (Web of Science).

 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=WmiyXKkAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.