Правила прийому до докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2022 році