Міністерство культури України наказом від 23 червня 2018 року № 596 затвердило склад Наглядової ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Основною метою діяльності Наглядової ради є проведення незалежної оцінки результатів наукової (науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної) діяльності закладу вищої освіти.

Основними завданнями Наглядової ради сприяння діяльності Академії щодо: розв’язання перспективних завдань розвитку, інтеграції у світовий науковий простір, пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного науково-технічного співробітництва, створення позитивного іміджу, зокрема у відповідній галузі науки та сфері наукової діяльності в цілому, а також подання керівництву рекомендацій і пропозицій стосовно шляхів реалізації Академією державної політики у відповідній галузі науки, напрямів удосконалення діяльності Академії, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного науково-технічного співробітництва, пріоритетних напрямів розвитку у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку Академії.

Наглядова рада діє на підставі Положення, затвержденого протоколом засідання № 1 від 03.10.2018 року.

 

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

Вакуленко Юрій Євгенович
генеральний директор Національного музею «Київська картинна галерея», заслужений діяч мистецтв України, дійсний член Міжнародного комітету музеїв ЮНЕСКО (за згодою);

 

 

 

 

 

Корінець Зеновій Михайлович
генеральний директор-художній керівник Національного народного хору України імені Г. Г. Верьовки, заслужений діяч культури України, народний артист України (за згодою);

 

 

 

 

 

Пашкова Валентина Степанівна
віце-президент Української бібліотечної асоціації, доктор історичних наук, доцент, заслужений працівник культури України (за згодою);

 

 

 

 

 

Володченко Володимир Федорович
директор ПП «Еталонбуд», заслужений будівельник України (за згодою);

 

 

 

 Струтинський Богдан Дмитрович
директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети, голова Національної спілки театральних діячів України, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України (за згодою);

 

 

 

 

 

Чуприна Петро Якович
генеральний директор Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка, народний артист України, кандидат мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України (за згодою).

 

 

 

 

Сусленський Олександр Семенович
почесний академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, голова «Товариства єврейської культури України», Президент «Всеукраїнської єврейської ради» (за згодою);

 

 

 

 

 

Протоколи засідань Наглядової Ради

№ 1 від 03.10.2018 року
№ 2 від 08.07.2019 року