Правила прийому до аспірантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2022 році

- Програма вступних випробувань 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
- Програма вступних випробувань 025 Музичне мистецтво;
- Програма вступних випробувань 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
- Програма вступних випробувань 034 Культурологія;
- Програма вступних випробувань з іноземної мови;
- Дослідницька пропозиція. Методичні рекомендації.