30 вересня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Сосік Ольги Даніїлівни на тему: «Європейські парадигми мистецтва декадансу та символізму в творчості Вільгельма Котарбінського».