13 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Даценко Вікторії Петрівни на тему: «Особистісні детермінанти творчої індивідуальності Віктора Косенка».