25 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Соболєвської Світлани Олександрівни на тему: «Культуротворча функція українського аматорського театру (кінець ХХ - початок ХХІ століття».