26 лютого 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології (спеціальність – 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія) Копилової Надії Олександрівни на тему: «Еволюція гендеру: проблематизація гендерних інверсій».