25 лютого 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність – 26.00.01 – теорія та історія культури (історичні науки) Шумило Сергія Вікторовича на тему: «Розвиток українсько-афонських духовно-культурних зв’язків у XVІI – першій третині ХІХ ст.».