25 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Погребняк Галини Петрівни на тему: «Авторський кінематограф у художній культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століття».