14 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора культурології (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Садовенко Світлани Миколаївни на тему: «Хронотоп української народної художньої культури: взаємозв’язок традицій та інновацій».