02 березня 2023 року відбувся захист виробничої (організаційно-управлінської) практики здобувачами IV курсу, група БКД-11-9, спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.
Керівники практики: доц. ДЯЧУК В.П., доц. БОРТЯНА Є.Я., доц. НАУМЕНКО О.А.

Здобувачі під час захисту провели аналіз соціокультурних процесів, які відбуваються на підприємствах, в установах і закладах культури та інших галузях соціокультурної сфери, дали характеристику різноманітних видів загальнокультурних, художніх, пізнавальних, соціальних, побутових, сімейних, професійних та інших інтересів дорослих, молоді, дітей, широку варіативність видів соціально-культурних інтересів молоді, аналізували ситуації, в яких доводиться працювати спеціалістам в галузі культури, які можна вибирати форми, засоби і методи досягнення цілей, щоб  допомогти особистості визначитись в соціокультурній сфері. Відмітили, що важливо працювати в команді, творчо підходити до виконання поставлених завдань, використовуючи свої знання, вміння та навички отримані під час навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.