Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «У пошуку нових сенсів полікультурного світу. Повоєнний діалог культур», проведеної Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв (Україна), у співпраці з Аекс-Марсельським університетом (AMU, Франція), Пан’європейським університетом у Братиславі та Профспілками вищої освіти Польщі.

ЗБІРНИК ТЕЗ