25 лютого 2023 року завершилася переддипломна практика студентів груп БДЗ-11-9/1, БДЗ-11-9/2. Практика проходила на кафедрі графічного дизайну НАКККіМ і в установах і компаніях України.

 На звітний конференції студенти в презентаціях розповіли про головні етапи та кінцеві результати практики Були представлені доробки до виконання кваліфікаційних робіт, які були виконанні під час проходження практики. Переддипломна практика здобувачів освітньої програми І-го рівня вищої освіти “Графічний дизайн” розширила фахові знання та збагатила практичний досвід майбутніх випускників кафедри графічного дизайну.