31 травня 2022 р. на кафедрі графічного дизайну відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “бакалавр” денної форми навчання спеціальності 022 “Дизайн” за освітньою програмою “Графічний дизайн”.

За рішенням кафедри всі представлені роботи були оцінені позитивно і рекомендовані до захисту. Бажаємо здобувачам та їхнім керівникам успіхів на захисті.