Шановні здобувачі освіти денної форми навчання 3 курсу освітнього рівня бакалавр Інституту сучасного мистецтва, що навчаються на місцях, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Відповідно до Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (наказ № 100-о від 01 липня 2019 р), оголошено конкурс на переведення на вакантне місце державного замовлення для здобувачів освітнього бакалавр 3 курсу за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво.
Для участі у конкурсі претенденти мають подати до деканату Інституту сучасного мистецтва перелік документів відповідно до Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв:
- заява на ім’я в.о. ректора;
- довідка про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї;
- довідка про відсутність боргів за надання освітніх послуг;
- інші документи, які надають переважне право при переведенні;
- витяг з навчальної картки здобувача за останні два семестри;
- копія документів, що надають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є).