12 вересня відбулася відкрита лекція (онлайн) доктора культурології Ж. З. Денисюк на тему: “Пошук наукових джерел до дисертаційного дослідження за допомоги електронних ресурсів” в межах дисципліни “Інформаційні технології у практиці наукових досліджень” для здобувачів ступеня доктора філософії 1 курсу всіх спеціальностей.

 У вступній частині лекції аспірантам  надано роз’яснення та візуалізацію щодо методів та алгоритмів пошуку наукових джерел за допомоги електронних ресурсів, зокрема Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Інституту історії НАН України та ін. Практичною частиною заняття був підбір літератури за тематикою дисертаційних досліджень аспірантів.