Статус національного можуть отримати тільки найпотужніші ЗВО України, які мають міжнародне визнання, наявність фахівців світового рівня, участь у найважливіших державних та міжнародних програмах в гуманітарній сфері, а головне – перспективи подальшого розвитку.!

З 1 вересня 1998 року Постановою Кабінету Міністрів № 1358 від 31 серпня 1998 року на базі Інституту підвищення кваліфікації працівників культури було створено Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв. Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, її вагомий внесок у розвиток національної освіти та науки указом Президента України В. Ющенка від 12 січня 2010 року № 13/2010 Академії надано статус Національної.

Отримання такого статусу – це велика заслуга усього колективу Академії, адже в нас працюють професіонали своєї справи, висококваліфіковані та знані спеціалісти, які не тільки передають свої знання та вміння молодому поколінню, а й втілюють їх у життя на практиці. Також для нас це і велика відповідальність, стимул до подальшого росту, якісної діяльності як в освітньому, так і науковому процесі.

Бажаємо і викладачам, і студентам, і всій академічній спільноті не зупинятися на досягнутому та й надалі примножувати досягнення, зберігати славні традиції закладу, а також своїми справами підвищувати престиж Академії!