на тему: «Інформаційно-аналітичні документи в системі службової документації органів місцевого самоврядування України»

Дата створення ради
03.03.2023

Спеціалізована вчена рада
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.850.014 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бойко Наталії Вячеславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
Спеціалізовану раду ДФ 26.850.014 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол № 6 від 28.02.2023 року) та затверджено наказом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 23-о від 03.03.2023 року у такому складі:

Голова ради:
Литвин Сергій Харитонович – доктор історичних наук, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Офіційний опонент:
Кобєлєв Олексій Миколайович – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри цифрових комунікацій та інформаційних досліджень Харківської державної академії культури

Офіційний опонент:
Тур Оксана Миколаївна – докторка наук із соціальних комунікацій, професорка, професорка кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Офіційний опонент:
Збанацька Оксана Миколаївна – докторка наук із соціальних комунікацій, доцентка, професорка кафедри журналістики та міжнародних відносин Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури»

Рецензент:
Денисюк Жанна Захарівна – докторка культурології, виконуюча обов’язки проректорки з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Науковий керівник
Добровольська Вікторія Василівна, докторка наук із соціальних комунікацій, професорка, в.о. завідувача кафедри арт-менеджменту та івент-технологій інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Інформація про захист
Захист відбудеться за адресою: м. Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, корп. 15, ауд. №201.

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради