Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Засідання 1 липня 2016 року

1 липня 2016 року о 14 год. відбулося засідання Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі – Академія).

На початку засідання Вченої ради ректор Академії В.Г. Чернець вручив атестати доцентів працівникам Академії – Бурміцькій Л.Ф. та Богдановій М.В.

А.В. Кущ, завідувач кафедри графічного дизайну та реклами, Народний художник України, Дійсний член (академік) Академії мистецтв України, представив персональну виставку творчих робіт в Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

На засіданні Вченої ради було схвалено інформацію про роботу науково-експертної ради Академії у 2015-2016 навчальному році, з якою виступив голова науково-експертної ради С.Х. Литвин. Заслухавши та обговоривши інформацію Литвина С.Х., Вчена рада ухвалила відповідне рішення.

Заслухавши доповідь проректора з наукової роботи і міжнародних зв’язків, професора Литвина С.Х. «Про відкриття докторантури в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв з нових спеціальностей» та виходячи із вимог Закону України «Про вищу освіту» і згідно з «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти, докторів філософії та докторів наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 вчена рада Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв ухвалила відкрити у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв докторантуру зі спеціальностей: 025 – музичне мистецтво; 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 032 – історія та археологія; 034 – культурологія.

Карпов В. В., відповідальний секретар Приймальної комісії, ознайомив присутніх з результатами виконання Плану роботи Приймальної комісії та підготовки до проведення вступної компанії на 2016 рік. Вчена рада вирішила підготовку до роботи Приймальної комісії у період вступної компанії у 2016 році вважати задовільною.

Заслухавши інформацію начальника навчально-методичного відділу Михайлик В.Л. про виконання навчального навантаження науково-педагогічним складом Академії за 2015-2016 навчальний рік, Вчена рада ухвалила доручити директорам Інститутів здійснювати контроль за плануванням та виконанням педагогічного навантаження відповідно до робочих навчальних планів; завідувачам кафедр при плануванні педагогічного навантаження дотримуватись «Положення про організацію освітнього процесу в НАКККіМ», навчальних і робочих планів зі спеціальностей кафедр та норм часу, затверджених наказами ректора по Академії; Сектору планування і організації навчального процесу контролювати планування та виконання педагогічного навантаження науково-педагогічним складом Академії.

На засіданні заслухали інформацію голови Ради молодих вчених та аспірантів Академії Зоряної А.М. «Про роботу ради молодих вчених та аспірантів». Після обговорення, Вчена рада ухвалила відповідне рішення.

Про підсумки роботи Вченої ради у 2015-2016 навчальному році доповіла вчений секретар Вченої ради Добровольська В.В. Вчена рада ухвалила інформацію вченого секретаря Добровольської В.В. прийняти до відома.

Іванов С. В., перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор виступив з доповіддю «Про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв». Заслухавши та обговоривши інформацію Іванова С.В., Вчена рада затвердила «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв»; «Систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв»; «Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв» та додаток до нього.

Заслухавши і обговоривши доповідь завідувача аспірантури-докторантури Карпова В.В. «Про затвердження тем дисертаційних досліджень», Вчена рада ухвалила відповідне рішення.

Голова Студентської ради Академії Горова В.О. повідомила, що в Академії була проведена акція «Корупції – бій», в рамках якої було проведено анонімне опитування серед студентів та ознайомила присутніх з результатами опитування.

Серед інших важливих питань, які розглядалися на цьому засіданні Вченої ради, було рекомендовано до друку наукові монографії, посібники, навчальні підручники викладачів Академії, збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні» (треті наукові читання присвячені пам’яті доктора філософських наук, професора О.М. Семашко); збірник матеріалів Міжнародного науково-методичного семінару з майстер-класами «Мистецтво дарує майбутнє: забезпечення права на гідне життя дітей з особливими потребами»; матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор».

Вчений секретар В.В. Добровольська

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: