Войцях Любов Павлівна

Завідувач практики

 

Контакти

Адреса: 01015, м. Київ
вул. Лаврська, 9, корпус 11
тел.+380960364804

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Практика здобувачів вищої освіти Академії – є обов'язковий компонент освітніх/освітньо-наукових програм підготовки фахівців – спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти за час навчання, набуття і вдосконалення фахових компетентностей; можливість їх працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці. Здобувач вищої освіти під час практики має можливість остаточно переконатися в правильності зробленого ним вибору.

Детальніше...

У рамках підготовки фахівців в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв широко застосовують різноманітні форми і види практики. Завданням такого практичного навчання є: підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання у сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складниками новітніх технологій; набуття професійних навичок; змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації; впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень; співпраця із трудовим колективом і вміння адаптуватися.Здобувач-практикант під час роботи на виробництві має можливість вивчити реальні ситуації та перевірити отримані під час навчання знання. Майбутній спеціаліст навчається субординації, отримує навички професійного спілкування.
Базами практики можуть бути оснащені відповідним чином сучасні заклади, підприємства і організації соціально-культурної сфери усіх форм власності, розташовані на території України або за її межами

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки або спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком освітнього процесу.

В Академії активно проводиться робота зі здобувачами, випускниками, яка спрямована на створення необхідних умов для ефективної реалізації їх права на працю та забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Діяльність фахівців по працевлаштуванню направлена не тільки на інформування здобувачів та випускників про наявні актуальні вакансії, а й на забезпечення їх необхідною консультаційною підтримкою на шляху від обрання вакансії до офіційного працевлаштування, з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці.

Скрити

НОВИНИ

До уваги здобувачів денної та заочної форми здобуття освіти та керівників практики!!!
Алгоритм отримання направлення на практику
1. Визначається база практики для кожного здобувача.
2. На сторінці "Практична підготовка" перевірте в рубриці "Бази практики" наявність підписаного договору з вашою базою практики.
3. Керівники практик подають Таблицю з базами практик здобувачів, яка підписана завідувачем кафедри. Якщо база практики не визначена здобувач в наказ на практику не вноситься.
4. Після підписання наказу виписуються направлення на практику.

Увага! Термін проходження практики здобувачів освітнього рівня "магістр", I курс (заочна форма ) – 28.11.- 04.12.2022р.
Термін проходження практики здобувачів освітнього рівня "магістр", I курс (денна форма ) – 19.12.-31.12.2022р.

До уваги здобувачів освітнього рівня бакалавр! З 30 січня 2023 року розпочинається практика в здобувачів I- IV курсів денної форми здобуття освіти. Терміни проходження:
I курс (навчальна) – з 30.01.2023 року по 11.02.2023 року;
II курс - з 30.01.2023 року по 11.02.2023 року;
Примітка: спеціальність 024 Хореографія виробнича практика з 30.01.-25.02.2023р.;
III курс – з 30.01.2023 року по 25.02.2023 року;
IV курс – з 30.01.2023 року по 25.02.2023 року.
Примітка: спеціальність 024 Хореографія виробнича практика 6 тижнів з 30.01.2023 року по 25.02.2023року( 4 тижні); з 29.05.2023 року по 10.06.2023 року (2 тижні) .

До уваги здобувачів освітніх рівнів бакалавр та магістр
заочної форми здобуття освіти !


Увага! Термін проходження практики здобувачів освітнього рівня "магістр" (всіх спеціальностей), I курс, II семестр – 01травня 2023 року по 07 травня 2023 року.

Термін проходження практики здобувачів освітнього рівня "бакалавр":
I курс – спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – 08.05.-12.05.2023 року;
II курс – з 17.04.-21.04.2023 року;
III курс - з 03.04.-09.04.2023 року;
IV курс – 17.04.-23.04.2023 року спеціальності:
026 Сценічне мистецтво, 022 Дизайн;
17.04.-26.04.2023 року - спеціальність 024 Хореографія.
11.04.-23.04 2023 року спеціальності:

034 Культурологія, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

Примітка: IV курс, денна форма здобуття освіти освітнього рівня бакалавр - спеціальність 024 Хореографія – 29.05.-10.06.2023 року.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК

ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ПРАКТИКИ

1. Нормативно-правові документи щодо працевлаштування випускників.
2. Лист МОН № 1/9-216 від 28.04.2015 р. «Щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів».
3. Наказ МОН №265 від21.03.2022 р. «Про проведення атестації випускників закадів фахової перед вищої, вищої освіти».
4. Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
5. Положення про педагогічну практику (асистентську) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
6. Наказ МОН України № 93 від 08.04.93р. «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»
7. Наказ №166-о від 02.12. 2019 р. «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у НАКККіМ».
8. Рекомендації про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

- Інструкція для друку щоденника практики.
- Бланк Щоденник практики.
- Договір про проведення практики. (Важливо! Перед тим як роздрукувати бланк договору, перевірте будь-ласка, наявність/відсутність підписаного договору з базою практики на нинішній навчальний рік, термін дії договору).
- Зразок заяви.
- Направлення на практику.
- Лист на практику.
- Форма титульної сторінки звітної документації здобувача-практиканта.
- Вимоги до оформлення звіту з практики.
- Зразок звіту проходження педагогічної практики (асистентської) здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії)
- Інструкція з охорони праці для здобувачів, які направляються для проходження практики.
Зразок оформлення плану-конспекту лекції, для здобувачів ступеня доктор філософії
Зразок оформлення плану-конспекту семінарського/практичного заняття, для здобувачів ступеня доктор філософії

Важливо! Перед тим як роздрукувати бланк договору, перевірте, будь ласка,  нижче наявність/ відсутність підписаного договору з базою практики на нинішній навчальний рік . Для цього вам потрібно знати правильну назву організації/установи. Якщо в примітках не вказана дата, до якої підписаний договір є чинним, вважається, що він діє до кінця навчального року.)

 

УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Інститут дизайну та реклами

кафедра дизайну середовища

кафедра рисунка, живопису та скульптури
Невидимый текст
Скрити


Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Інститут сучасного мистецтва

 

кафедра академічно і естрадного вокалу та звукорежисури