Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Матеріали дисертацій, прийнятих до розгляду та захисту спеціалізованою вченою радою Д 26.850.01

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ БОБУЛА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА НА ТЕМУ: «Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного виконавства в музичній культурі України кінця ХХ – початку ХХІ століття»

29 листопада 2018 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15, ауд. 201 відбудеться публічний захист дисертації Бобула Івана Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного виконавства в музичній культурі України кінця ХХ – початку ХХІ століття».

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись з електронними версіями автореферату та дисертації.

Відгук офіційних опонентів:

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ГУЛЯЄВОЇ ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА НА ТЕМУ: «ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1960 – 1980 –х РОКАХ»

25 жовтня 2018 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15, ауд. 201 відбудеться публічний захист дисертації Гуляєвої Ольги Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Художньо-стилістичні домінанти культурних процесів на Півдні України у 1960 – 1980-х роках».

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись з електронними версіями автореферату та дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Публічний захист дисертації Нефедова Сергія Юрійовича на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Баянно-ансамблеве мистецтво в музичній культурі України ХХ – початку ХХІ століття: теорія, історія та практика»

28 вересня 2018 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15, ауд. 201 відбудеться публічний захист дисертації Нефедова Сергія Юрійовича на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Баянно-ансамблеве мистецтво в музичній культурі України ХХ – початку ХХІ століття: теорія, історія та практика»

Роботу виконано на кафедрі естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України (Київ).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із електронними версіями автореферату та дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ДЕНИСЮК ЖАННИ ЗАХАРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ НА ТЕМУ: «Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства»

28 вересня 2018 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15, ауд. 201 відбудеться публічний захист дисертації Денисюк Жанни Захарівни на здобуття наукового ступеня доктора культурології на тему: «Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства»

Роботу виконано на кафедрі культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України (Київ).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із електронними версіями автореферату та дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Зарі Світлани Валеріївни на тему: «Мистецько-видовищна телевізійна реклама в національно-культурному просторі України початку ХХІ століття»

26 червня 2018 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства   Зарі Світлани Валеріївни на тему: «Мистецько-видовищна телевізійна реклама в національно-культурному просторі України початку ХХІ століття».

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці академії.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із електронними версіями дисертації та автореферату.

 

Відгуки офіційних опонентів:

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства Яковець Інни Олександрівни на тему: «Сучасний художній музей як мистецький патерн: сутність, функціонування, розвиток»

26 червня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства Яковець Інни Олександрівни на тему: «Сучасний художній музей як мистецький патерн: сутність, функціонування, розвиток».

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці академії.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із електронними версіями дисертації та автореферату.

Відгуки офіційних опонентів:

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ПІЩАНСЬКОЇ ВІКТОРІЇ МИКОЛАЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ НА ТЕМУ: «КОЗАЦЬКА КУЛЬТУРА ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО: РЕЛІГІЙНО-ЕСТЕТИЧНИЙ СИНКРЕТИЗМ ДУХОВНОЇ СФЕРИ»

25 жовтня 2018 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15, ауд. 201 відбудеться публічний захист дисертації Піщанської Вікторії Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора культурології на тему: «Козацька культура доби українського Бароко: релігійно-естетичний синкретизм духовної сфери».

Роботу виконано на кафедрі культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України (м. Київ).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись з електронними версіями автореферату та дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Публічний захист дисертації Ревенок Наталії Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Мистецтвознавча експертиза українського фарфору-фаянсу у контексті розвитку художньої культури ХІХ – ХХ століть»

27 вересня 2018 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15, ауд. 201 відбудеться публічний захист дисертації Ревенок Наталії Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Мистецтвознавча експертиза українського фарфору-фаянсу у контексті розвитку художньої культури ХІХ – ХХ століть»

Роботу виконано на кафедрі мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України (Київ).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із електронними версіями автореферату та дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ КОПІЄВСЬКОЇ ОЛЬГИ РАФАІЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ НА ТЕМУ: «Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ – початок ХХІ

27 вересня 2018 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15, ауд. 201 відбудеться публічний захист дисертації Копієвської Ольги Рафаілівни на здобуття наукового ступеня доктора культурології на тему: «Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)».

Роботу виконано на кафедрі культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України (Київ).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із електронними версіями автореферату та дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології Ніколаєвої Ганни Олександрівни на тему: «Театр як модератор сучасного міського міфу (на прикладі діяльності Одеського академічного театру музичної комедії ім. М.Водяного)»

27 червня 2018 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології   Ніколаєвої Ганни Олександрівни на тему: «Театр як модератор сучасного міського міфу (на прикладі діяльності Одеського академічного театру музичної комедії ім. М.Водяного)».

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці академії.

 

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із електронними версіями дисертації та автореферату.

 

Відгуки офіційних опонентів:

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства Мазепи Тереси Лешеківни на тему: «Галицьке Музичне Товариство у культурно-мистецькому процесі XIХ-початку ХХ століття»

27 червня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства Мазепи Тереси Лешеківни на тему: «Галицьке Музичне Товариство у культурно-мистецькому процесі XIХ-початку ХХ століття».

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці академії.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із електронними версіями дисертації та автореферату.

Відгуки офіційних опонентів:

Більше статей...

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Контакти
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Відділ кадрів та документозабезпечення:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: