21 вересня в Академії в форматі змістовного обговорення відбулася зустріч Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених з керівництвом НАКККіМ.

Із вітальним словом до присутніх звернувся ректор, професор В.Г. Чернець:

- Шановні друзі! Наші випускники аспірантури – майбутні керівні кадри. Зокрема, за останні роки із аспірантських рядів відбулось становлення трьох ректорів провідних мистецьких вишів України. Це ректор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського Максим Тимошенко, ректор Київської муніципальної Академії естрадного та циркового мистецтв Олександр Яковлев та ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра Олександр Злотник. Багато випускників сьогодні працює в органах державного управління, Міністерстві культури та інформаційної політики та інших державних установах та закладах культури і мистецтва. Тому, справді, нам є ким і чим гордитися! І я вірю, що пройде зовсім мало часу, коли ви також захистите свої дисертації й станете висококваліфікованими працівниками нашої галузі. Я бачу ваш потенціал, тому бажаю вам успіхів й підкорення нових вершин!

Також ректор зазначив, що Академія має всі можливості для успішного навчання, адже тут викладає достатня кількість докторів наук, професорів, доцентів, серйозних практиків. Водночас, НАКККіМ - єдиний вуз у системі Міністерства культури та інформаційної політики, що має чотири «ВАКівські» журнали за всіма спеціальностями.

Однак, як зауважив В.Г. Чернець, серед основних проблем під час навчання є недостатній відсоток захисту дисертацій серед тих, хто завершує аспірантуру. Саме тому, керівництвом академії будуть здійснені всі заходи для заохочення та стимуляції написання дисертаційних робіт та введена нова система контролю за цим процесом.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи С.В. Іванов також привітав усіх присутніх з долученням до лав Наукового товариства Академії та детально ознайомив із найменуванням – освітньо-науковий ступінь доктора філософії та процедурою підготовки науковців. Проректор також пояснив зміст основних нормативно-правових документів, які регламентують навчання в аспірантурі та зупинився на інформації щодо прав та обов’язків аспірантів, особливостях організації освітнього й наукового процесу, зокрема в умовах карантинних обмежень. Насамкінець, С.В. Іванов підкреслив необхідність публікації результатів досліджень у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science та побажав кожному плідної роботи й розуміння, що захист дисертації - неабиякий вклад у своє майбутнє.

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Л.М. Степаненко привітала з початком нового навчального року й проінформувала присутніх, що задля комфортного навчання в Академії працює психологічна служба, а також розроблено і діє положення про політику процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Академії.

Голова Комісії з питань академічної доброчесності, Директор Інституту дизайну та реклами Б.П. Андресюк пояснив, що в Кодексі академічної доброчесності, що був затверджений на Загальних зборах трудового колективу НАКККіМ, закладені важливі принципи, яких повинні дотримуватись майбутні доктори філософії:

- Відповідальність за дотримання цінностей академічної доброчесності є, водночас, як особистим обов’язком кожного, так і спільною справою колективу загалом. Зверніть увагу на питання плагіату в цьому Кодексі та дотримання етичної поведінки аспірантів і здобувачів. Це надзвичайно відповідально і ваш успіх залежатиме від усвідомлення важливості цього питання.

Як бачимо, сьогодні тема плагіату виводиться навіть у політичну площину й детально відслідковується й оцінюється. Тому, прохання поставитися до вашого майбутнього захисту дисертації з усією відповідальністю.

Завідувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти П.Е. Гречанівська пояснила особливості оформлення і затвердження індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувача вищої освіти та ознайомила з вибірковими дисциплінами та механізмом їх обрання, а також зупинилася на важливих питаннях організації освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та співпраці з науковими керівниками.

Із змістовними промовами на зустрічі також виступили керівник Служби моніторингу забезпечення якості освіти О.В. Фоменко та завідувач відділу аспірантури та докторантури І.О. Сиваш.

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Академії Н.Т. Стронська ознайомила з діяльністю Наукового товариства та запросила присутніх до співпраці.

Зустріч відбулася у дружній та конструктивній атмосфері, де учасники обговорили низку інших актуальних питань й обмінялися думками та пропозиціями.