1 грудня 2021 р. в Інституті дизайну та реклами на кафедрі дизайну середовища відбулась бесіда-тренінг «Дотримання академічної доброчесності з навчальної проєктної графіки» зі здобувачами другого курсу групи БДЗ-14-20. Провів бесіду-тренінг доцент кафедри дизайну середовища Царенко Сергій Олександрович.

Студенти ознайомилися з основними принципами дотримання академічної доброчесності й авторського права, а також із основними положеннями Кодексу академічної доброчесності НАКККіМ.