В Інституті дизайну та реклами 06 грудня 2021 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього рівня «Магістр» денної та  заочної форм навчання, спеціальності 022 «Дизайн» за освітньою програмою «Дизайн». Вітаємо магістрів з успішним захистом!