Вийшла друком монографія директора наукової бібліотеки НАКККіМ, кандидата історичних наук В.О. Копанєвої «Бібліотека в середовищі цифрової науки: системноінтеграційна взаємодія».

У монографії розглянуто стратегію системно-інтеграційної взаємодії бібліотеки та цифрової науки, спрямовану на функціональну трансформацію бібліотеки з елемента наукової інфраструктури в учасника дослідницької діяльності на всіх її етапах – від збору та опрацьовування первинних даних до отримання нових знань.

Розрахована на наукових працівників і студентів, які вивчають відповідні дисципліни у закладах вищої освіти, інформаційних працівників, а також на широке коло читачів.