8 жовтня 2021 року в Інституті дизайну та реклами на кафедрі дизайну середовища відбулась відкрита лекція з дисципліни «Візуальне проєктування» для студентів другого освітнього рівня (магістрів), першого курсу, групи МДЗ-022-21 зі спеціальності «Дизайн».

Тема лекції — «Семіотичні основи проєктування. Лінії в дизайні та графіці». Лекцію провела доцент кафедри дизайну середовища, кандидат мистецтвознавства Олена Володимирівна Мазніченко.
На лекції були розглянуті різні типи ліній та їх семіотичне значення в дизайнерських рішеннях. Роль та вплив лінії на зображення проєктного образу в графічному, ландшафтному, предметному дизайні та в художній графіці. Важливість лінії, як інструментарію творчого пошуку так й емоційної складової кінцевого дизайнерського продукту.