29 вересня під головуванням ректора, професора В.Г. Чернеця в актовій залі відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, на якому було розглянуто низку важливих питань.

Про затвердження обсягів педагогічного навантаження науково-педагогічного складу Академії на 2020-2021 навчальний рік та стан підготовки навчально-методичної літератури у 2019-2020 навчальному році та затвердження плану підготовки навчальних видань на 2020-2021 навчальний рік доповіла начальник навчально-методичного відділу В.Л. Михайлик.

Зі змістовною презентацією про результати вступної кампанії Академії у 2020 році виступив Перший проректор з науково-педагогічної роботи С.В. Іванов. Зокрема, йшлося про основні аспекти, від яких залежить якість роботи на наступні роки. Було проаналізовано динаміку кількості заяв абітурієнтів по Україні, розподіл за спеціальностями, набір бакалаврів та магістрів на денну та заочну форму навчання, набір докторів філософії, а також ефективність роботи викладачів щодо залучення абітурієнтів до навчання.

Про роботу приймальної комісії і те, з якими викликами довелося зіштовхнутися та які ключові пропозиції слід врахувати наступного року розповіла відповідальний секретар Приймальної комісії Ю.В. Кратко. Вона також подякувала всім технічним секретарям кафедр за плідну співпрацю й підтримку в інформаційно-організаційних моментах.

Заслухавши доповідь Ю.В. Кратко, Вчена рада ухвалила рішення підготувати наказ про підсумки роботи приймальної комісії та внести кафедрам свої пропозиції.

Про напрямки наукових досліджень кафедр Академії в 2020-2021 навчальному році доповів Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків М.Г. Луцький. У звіті про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність НАКККіМ за 2019-2020 навчальний рік йшлося про підготовку студентів до участі у Міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, конурсах, виставках, організацію загальноінститутських наукових(творчих) конференцій, конкурсів, проведення наукових та методичних семінарів і майстер-класів тощо.

Щодо основних аспектів в організації виховної роботи в інститутах Академії в 2020-2021 навчальному році йшлося у доповіді Проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Л.М. Степаненко.

Також Вчена рада розглянула поточні справи. З ухваленими рішеннями можна буде ознайомитися у подальшому на сайті НАКККіМ.