Загальновідомо, що академічна доброчесність базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконувати покладені на них обов’язки.

Задаймо собі особисто три запитання:

- чи хочу я, щоб мене оперував лікар, який під час навчання списував і нечесно здобував оцінки;

- чи почувався б я ви впевнено і комфортно у будівлі, спроєктованій архітектором, який під час навчання також списував і нечесно здобував оцінки;

- чи довірив би складання податкової звітності бухгалтеру, який під час навчання знову ж таки списував і нечесно здобував оцінки?

Якщо ми не проявлятимемо доброчесності між собою, будемо виправдовувати плагіат, списування і невірно виконану роботу, то це призведе до негативних явищ – брехні, наклепів, корупції тощо. Доброчесність набуває особливої ваги у сфері культури, яка пропагує моральні цінності. Це необхідна і важлива складовою навчального процесу як з боку як викладача, так і здобувача вищої освіти. Академічна доброчесність – це відданість академічної спільноти шести фундаментальним цінностям – відповідальності, довірі, мужності, повазі, чесності і справедливості.

З усвідомленням відповідальності за реалізацію місії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв в галузі освіти, науки та культури для формування системи демократичних відносин між здобувачами вищої освіти і викладачами в Академії діє Кодекс академічної доброчесності. Дотримання цінностей академічної доброчесності є водночас як особистим обов’язком кожного, так і спільною справою колективу загалом.

Кодекс академічної доброчесності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв розроблено відповідно до міжнародних договорів, Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншого законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативно-правових актів Академії, з урахуванням досвіду провідних українських і закордонних закладів освіти.