25 червня, з дотриманням усіх карантинних норм, відбулося засідання Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Голова Вченої ради, ректор Василь Гнатович Чернець звернувся до учасників із вітанням та оголосив про початок засідання Вченої ради, перевіривши наявність кворуму.

- На жаль, в умовах карантину зазнала змін і система освіти в Україні. Це серйозний виклик, з яким ми маємо сьогодні справитися. Але, водночас, це і нові можливості для кожного з нас. Під час карантину Академією було організовано навчання студентів за дистанційною формою, - зауважив ректор.

Василь Гнатович зазначив, що відповідно до його доручення, серед студентів було проведене опитування про якість навчання з використанням дистанційних технологій у НАКККіМ.

Із підсумками опитування виступила голова Студентської ради Марина Наконечна. Згідно результатів відповідей, які розділилися на позитивні й негативні, для Академії організація віддалених занять виявилася викликом, з яким упоралися не всі. Найбільш типовими були відповіді, що не всі викладачі спроможні проводити навчання онлайн, а більшість із них просто надсилає перелік завдань на самостійне опрацювання. Однак, серед студентів були й такі, які сповна задоволені дистанційним навчанням.

У результаті, ректор доручив врахувати всі зауваження й пропозиції й до 1 липня 2020 року розробити заходи щодо вдосконалення системи дистанційного навчання в НАКККіМ як сучасної освітньої технології.

Також Ректор Академії нагородив Грамотою Марину Наконечну за активну участь в громадському та культурному житті Академії та подякував їй за плідну роботу в Студентські раді, де вона завершила свою каденцію, у зв’язку із випуском із НАКККіМ та переїздом за кордон.

Про стан роботи приймальної комісії в 2019 – 2020 навчальному році та особливості вступної кампанії в умовах карантину Вчену раду проінформувала відповідальний секретар приймальної комісії Бугайова О. І.

За словами відповідального секретаря, відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році розроблено Правила прийому Академії. Згідно зі Змінами до Умов прийому до закладів вищої освіти, внесено їх до Правил прийому Академії та затверджено у встановленому порядку. Також переглянуто та скориговано додатки до Правил Прийому, зокрема визначено умови конкурсу абітурієнтів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів і вступних іспитів.

Оксана Бугайова зазначила, що кафедрами підготовлено програми вступних випробувань на 2020 рік.

Проректор з адміністративно-господарської діяльності Місюра Н.Є. доповіла про стан охорони праці та забезпечення техніки безпеки в підрозділах Академії.

Про роботу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії йшлося у презентації голови НТСАДВ, кандидата історичних наук, доцента кафедри культурології та інформаційних комунікацій Стронської Н.Т.

У звітному періоді НТСАДВ, для більшого залучення студентів до наукової роботи та популяризації наукової діяльності, було співорганізатором:

- ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір» (5-6 грудня 2019 року);

- онлайн воркшопу «Людство + безпека: історичний, освітній та культурно-мистецький виміри» (12 травня 2020 року) заходів.

За словами Наталії Стронської, за звітний період основними напрямами діяльності Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії були:

- популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залучення осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

- представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Академії та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

- актуалізація якості наукових досліджень, в тому числі там, де вони належать до проблем академічної доброчесності;

- сприяння розвитку міжвишівського та міжнародного співробітництва: останнє втілилося у активній взаємодії із Білоруським державним університетом культури і мистецтв, співробітництво з яким планується розширювати й поглиблювати.

Із результатами виконання аспірантами 2016 року набору освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії, ознайомив проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луцький М. Г.

Як повідомив проректор, аспіранти 4 року навчання виконали умови освітньо-наукової програми та склали комплексний підсумковий іспит зі спеціальності, який відбувався в період з 2 по 12 червня 2020 року.

Також проведена атестація аспірантів 1-3 років навчання за 2019-2020 навчальний рік. Станом на 25 червня 2020 року в аспірантурі навчається 107 аспірантів, з них 3 – в академічній відпустці.

Водночас, проректор представив наукові монографії працівників Академії – кандидата мистецтвознавства, ст. викладача кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Овсяннікова В. О. та кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Вежневець І. Л.

Про стан розвитку наукових досліджень на кафедрі у 2018 - 2020 роках доповідали Голова тимчасової комісії Вченої ради з перевірки кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисура Копієвська О.Р. та завідувач кафедри Бобул І.В.

За словами доктора культурології, професора Ольги Копієвської, наукові праці викладачів НАКККіМ відомі і в Україні, і за її межами. Викладачі кафедри сприяють підготовці науковців і для інших закладів вищої освіти, читаючи лекції для аспірантів та докторантів, керуючи підготовкою дисертацій, працюючи в центрі неперервної культурно-мистецької освіти.

«Доречно відзначити важливу складову наукового процесу – це боротьба з академічною недоброчесністю серед здобувачів освітніх рівнів бакалавр, магістр та освітньо-наукового рівня доктор філософії, виховуючи нове покоління науковців та фахівців зі спеціальності «музичне мистецтво», - зазначила О. Копієвька.

Начальник навчально-методичного відділу Михайлик В.Л. розповіла про виконання педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом у 2019-2020 році.

Про підсумки роботи Вченої ради у 2019-2020 навчальному році доповіла вчений секретар Рева Т.С.

- «За період з 28 серпня 2019 року - 25 червня 2020 року було проведено 11 засідання Вченої ради Академії, загалом було розглянуто близько 50 питань та було ухвалено відповідні рішення», - зазначила вчений секретар.

Наостанок, ректор підбив підсумки засідання, подякував усім за участь та плідну й конструктивну роботу.