17 листопада відбувся традиційний онлайн-семінар «Особливості працевлаштування випускників третього науково-освітнього рівня докторів філософії спеціальності 034 Культурологія».

Організатором зустрічі виступила кафедра культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, адже працевлаштування випускників є пріоритетним завданням кафедри. Співорганізаторами були відділ аспірантури та докторантури та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії.
Перед здобувачами і випускниками освітньо - наукової програми «Теоретичні засади культурології» з презентацією своїх установ і доповідями про особливості працевлаштування в епоху пандемії виступили: Лавро Євген Володимирович, керівник експертної групи з питань розвитку мистецтв Директорату культури і мистецтв Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП); Павлова Олена Юріївна, доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Петрова Ірина Владиславівна, доктор культурології, професор, завідувач кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля КНУКІМ; Яковлєв Олександр Вікторович, доктор культурології, професор, Ректор Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв; Осадча Лариса Василівна експерт ГО "Культурний проект" та експерт Українського культурного фонду, кандидатка філософських наук, доцент НАКККІМ; Русаков Сергій Сергійович, заступник директора з соціально-виховної роботи факультету філософії та суспільствознавства НПУ ім. Драгоманова, кандидат філософських наук; Горська Наталія Дмитрівна учений секретар Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Таким чином, під час робочої онлайн-зустрічі було визначено можливості подальшого професійного застосування теоретичних знань, оскілки однією з ключових цілей освітньо-наукової програми «Теоретичні засади культурології» є підготовка сучасних науковців культурологічного профілю з високим рівнем наукового та практичного потенціалу. Ця онлайн-зустріч також сприяє моніторингу побажань та пропозицій стейкхолдерів для подальшого вдосконалення різних аспектів ОНП. Самі ж розробники мали можливість пересвідчитись у зацікавленості роботодавців у фахових науковцях галузі культури, зокрема, в успішних випускниках цієї програми.