Формування мистецьких колекцій: визначення оціночної вартості музейних предметів – під такою назвою вийшов у світ навчальний посібник знаних фахівців у цій сфері доктора історичних наук В.В. Карпова та докторки культурології Ж.З. Денисюк.

Зазначимо, що посібник рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та отримав позитивні рецензії від Р.В. Маньковської, докторки історичних наук, доцентки, провідного наукового співробітника відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України і О.М. Гончарової, докторки культурології, професорки, професорки кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей Київського національного університету культури і мистецтв Культурна спадщина є вагомим складником національної ідентичності.
Експертне дослідження культурних пам’яток відкриває нові можливості для формування нових поглядів на історичний поступ держави, розбудову України як самодостатньої європейської країни. У посібнику висвітлено експертну діяльність в Україні, пов’язану з дослідженням рухомих пам’яток історії та культури, процесу її становлення та розвитку в незалежній Україні, узагальнено діяльність органів державного управління в цій галузі, подано методику визначення оціночної вартості музейних предметів за витратним підходом.
Формування музейних мистецьких колекцій – обов’язкова дисципліна другого освітнього рівня вищої освіти з підготовки мистецтвознавців у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Визначення оціночної вартості музейних предметів є вагомою складовою цієї дисципліни та важливою компетентністю експерта культурних цінностей.
Видання призначено для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», а також може бути корисним для фахівців з музеєзнавства, історії та культурології.


Довідково:
Карпов В.В., Денисюк Ж.З. Формування мистецьких колекцій: визначення оціночної вартості музейних предметів : навч. посіб. Київ : НАКККіМ, 2020. 112 с.