19 березня відбувся науково-методологічний семінар на тему «Практика одомашнення образу в концепції Г. Бьома» для здобувачів вищої освіти третього науково-освітнього рівня докторів філософії спеціальності 034 «Культурологія».

У роботі семінару на запрошення організатора, Київського національного університету культури і мистецтв, взяли участь доктор культурології, професор Герчанівська П.Е і аспіранти кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Гостьовим лектором зустрічі, що відбулася в КНУКіМ, була доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Павлова Олена Юріївна.
Учасники семінару спілкувалися про культурологічну концепцію німецького фундатора іконічного повороту Готфріда Бьома, дискутували про силу образу та його відображення в уявленні людини; функціонування поза логікою культових і художніх практик.
У чому сутність антропологічної моделі Homo Pictor? Тотальна візуалізація - це симптом деградації суспільства чи реорганізація постсучасного стилю культури? У чому сила образу та як вона проявляється? Чи можна ототожнювати поняття «образ», «присутність», «презентація» та «репрезентація»? Як використовуються образи і чи впливають вони на нашу поведінку? Чи є сенс дискутувати про цей вплив? На ці питання намагалися відповісти аспіранти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного університету культури і мистецтв та Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.