Згідно з наказом МОН України №886 від 2 липня 2020 р. три наукові видання НАКККіМ з мистецтвознавства і культурології увійшли до списку друкованих (електронних) періодичних видань категорії «Б», що включаються до Переліку наукових фахових видань України

А саме:

«Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв» (спеціальності – 023, 024, 025, 026, 034);
«Культура і сучасність» (спеціальності – 022, 023, 028, 034);
«Мистецтвознавчі записки»(спеціальності – 022, 023, 024, 025, 026).
Це вагома подія в науковому житті Академії, оскільки в НАКККіМ навчається понад 100 аспірантів, 20 докторантів, десятки пошукачів, для яких відкриття таких фахових журналів допоможе в подальшій підготовці дисертаційних досліджень.

Відтак, це сприятиме створенню інформаційного простору для грамотної публічної комунікації українських учених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукової спільноти.

Варто зазначити, що у фахових виданнях Академії автори можуть публікувати результати дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук.

Детальніше за посиланням:

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА