26 жовтня в актовій залі з дотриманням всіх умов епідеміологічної ситуації відбулося засідання Вченої ради Академії. На початку засідання перший проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Телячий наголосив на важливості успішного проходження акредитації. Першим питанням порядку денного було заслухано наукову доповідь докторантки другого року навчання Людмили Гоц на тему «Трансформації трансгуманістичної міфологеми в парадигмах культури премодерну, модерну, постмодерну».
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Людмила Степаненко доповіла, що у 2021-2022 начальному році до аспірантури зараховано 27 здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії, яким на засідання Вченої ради було затверджено теми дисертаційних досліджень та індивідуальні плани наукової й навчальної роботи.
Щодо стану підготовки студентів і аспірантів Академії для участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та студентських олімпіадах з фаху проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Людмила Степаненко зазначила, що, незважаючи на перенесення подібних заходів на час карантину, в Академії розробляється положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду Академії. Також перший проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Телячий проінформував, що Академія подала заявку на проведення на базі закладу конкурсів студентських наукових робіт за напрямками «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Історія культури».
Про Центр виховної та культурно-дозвіллєвої роботи та гуртків структурних підрозділів у вихованні студентів Академії доповіла його директорка Євгенія Таку. Вона підкреслила, що діяльність Центру спрямована на розвиток гармонійної особистості студента, формуванню у студентської молоді сучасного креативного світогляду, розвитку організаційних здібностей і навичок самореалізації особистості, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя, формування у студентів моральних ідеалів, естетичних смаків, національної самосвідомості. Центром було започатковано проєкт «Зіркові зустрічі», а нещодавно для представників студентської ради відбувся виїзний семінар-практикум студентського самоврядування. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Ілона Сиваш зазначила, що Центр виховної та культурно-дозвіллєвої роботи плідно співпрацює зі студентською радою.