Шановні здобувачі освіти денної форми навчання 1 курсу ступеня доктор філософії Інституту практичної культурології та арт-менеджменту, що навчаються на місцях, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Відповідно до Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (наказ № 100-о від 01 липня 2019 р), оголошено конкурс на переведення на вакантне місце державного замовлення для здобувачів ступеня доктора філософії 1 курсу за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
Для участі у конкурсі претенденти мають подати до деканату Інституту практичної культурології та арт-менеджменту перелік документів відповідно до Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв:
- заява на ім’я ректора;
- довідка про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї;
- довідка про відсутність боргів за надання освітніх послуг;
- інші документи, які надають переважне право при переведенні;
- витяг з навчальної картки здобувача за останні два семестри;
- копія документів, що надають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є)