4 листопада в рамках V Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР" у співраці з нашими українськими партнерами відбулася інтерактивна дискурс платформа "Культура України в умовах гібридних викликів". Здобувачі вищої освіти та викладачі обговорили основні гібридні виклики, що постають перед суспільством. Дискурс платформа проводиться в межах реалізації проєкту Erasmus+ "Academic Response to Hybrid Threat - WARN" 610133- EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP
Дякуємо нашим партнерам, що взяли участь у дискусії. Особлива подяка за активну позицію Горлівському інституту іноземних мов, Донбаському державному педагогічному університету та студентам спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності групи БКД-11-20.
#НАКККіМ #WARN