Питання формування громадянської стійкості молоді до гібридних загроз є важливим в умовах сучасного воєнного стану. Медіаграмотність, культура, маніпулювання наративами є актуальними питаннями сучасного інформаційного середовища.

 Саме цим проблемам присвячений національний конкурс із проєктів інститутів громадянського суспільства присвячених національно-патріотичному вихованню. Від 17 лютого 2023 року представники команди НАКККіМ проєкту WARN у якості експертів увійшли до складу Конкурсної комісії з розгляду проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2023 році Міністерства молоді та спорту України (посилання на сторінку конкурсу https://mms.gov.ua/nacionalno-patriotichne-vihovannya/konkurs-proyektiv )

The issue of the formation of civil resistance of young people to hybrid threats is important in the conditions of the modern state of war. Media literacy, culture, manipulation of narratives are urgent issues of the modern information environment. The national competition for projects of civil society institutes devoted to national-patriotic education is dedicated to these problems. From February 17, 2023, representatives of the WARN project NACAM team as experts became members of the Competition Commission for consideration of projects of national and patriotic education, developed by civil society institutions, for the implementation of which financial support is provided in 2023 by the Ministry of Youth and Sports of Ukraine (link to the competition page https://mms.gov.ua/nacionalno-patriotichne-vihovannya/konkurs-proyektiv )