20 грудня 2021 року у Національному університеті "Острозька Академія" відбулася координаційна нарада партнерів проєкту WARN «Academic Response to Hybrid Threats » (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) у змішаному форматі: https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/20-12-02. Нарада була присвячена реалізації другого робочого пакету «Створення нових навчальних програм та оновлення і адаптація існуючих навчальних програм».

21 грудня 2021 року проведено Генеральну асамблею консорціуму, під час якої було обговорено стан реалізації проєкту, оновлення освітніх програм та вдосконалення алгоритму розповсюдження проєкту.
Дякуємо Національному університету "Острозька Академія" за чудову партнерську атмосферу та драйвову роботу.
#WARN #NAKKKIM #NURE #NUOA #DUIT
Офіційний сайт проєкту: https://warn-erasmus.eu/ua/


On December 20, 2021, a coordination meeting of the partners of the WARN project "Academic Response to Hybrid Threats" (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) took place at the National University "Ostroh Academy" in a mixed format: https: / /www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/20-12-02.

The meeting was devoted to the implementation of the WP2 "Creating new curricula and updating and adapting existing curricula."

On December 21, 2021, the Consortium General Assembly was held, where the partners discussed the state of the project implementation, educational programs and the project dissemination algorithm.

Thanks a lot the National University "Ostroh Academy" for the wonderful partnership atmosphere.
#WARN #NAKKKIM #NURE #NUOA #DUIT
Official project website: https://warn-erasmus.eu/ua/