21 квітня 2021 року в режимі онлайн у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи», організована кафедрою культурології та інформаційних комунікацій.

 Молодих науковців привітала проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НАКККіМ, доктор педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник культури України Степаненко Л. М. Директор Інституту практичної культурології та арт-менеджменту НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, доцент Дичковський С. І. побажав учасникам конференції успіхів і творчої наснаги! Від імені кафедри культурології та інформаційних комунікацій виступила на пленарному засіданні з вітальним словом завідувач кафедри, доктор культурології, професор Герчанівська П. Е. Голова Національної спілки документознавців України, завідувач кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій Одеського національного політехнічного університету, кандидат мистецтвознавства, професор Спрінсян В. Г. привітав учасників конференції від всієї наукової спільноти України та побажав учасникам конференції плідної та успішної роботи!
До конференції долучилися та привітали учасників фахівці провідних закладів вищої освіти України, зокрема завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Воскобойнікова-Гузєва О. В., кандидат історичних наук, професор Національного транспортного університету Палеха Ю. І., кандидат філологічних наук, професор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат наук із соціальних комунікацій, професор Кудлай В. О., які продовжують славетні багаторічні традиції документознавчої освіти та науки, поширюють цінності наукового співтовариства та піклуються про студентську молодь, аспірантів, розуміють важливість підготовки нової достойної, інтелігентної еліти на благо документознавчої практики, результати якої в епоху діджиталізації, впровадження стандартів сталого розвитку забезпечуватимуть не тільки ефективність управління установами, а й реально сприятимуть заощаджуванню коштів державного бюджету України. Взяли участь у конференції понад 50 викладачів, науковців, докторантів, аспірантів та студентів.
Із задоволенням долучилися до роботи конференції аспіранти та студенти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ), Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (м. Полтава), Маріупольського державного університету (м. Маріуполь), Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ), Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (м. Кременчук), Національного транспортного університету (м. Київ), Національного університету «Острозька академія» (м. Острог), Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) та інших провідних закладів вищої освіти України.
Програмою конференції було передбачено 56 доповідей. Було заслухано виступи 12 учасників конференції, більшість з яких супроводжувалася яскравими презентаціями. Тематика охоплювала питання, присвячені актуальним проблемам бібліотекознавства, книгознавства та бібліографії, теорії та практики документознавства, архівознавства, організації інформаційної діяльності тощо. Варто відзначити, що конференція пройшла на достатньо високому рівні, були цікаві та змістовні доповіді та дискусії.