9-10 грудня 2021 року в м. Києві на базі Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національної музичної академії України імені Петра Чайковського та Національної спілки краєзнавців України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «100 років української культури в екзилі».

Зважаючи на карантинні обмеження, дводенна конференція відбулася в онлайн-режимі.
З вітальним словом до учасників Конференції звернулись Чернець Василь Гнатович, ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, професор, почесний академік Національної академії мистецтв України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Тимошенко Максим Олегович, ректор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, Член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор філософії, професор, заслужений діяч мистецтв України та Реєнт Олександр Петрович, голова Національної спілки краєзнавців України, Член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Степаненко Людмила Михайлівна, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків НАКККіМ, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України та Телячий Юрій Васильович, перший проректор з науково-педагогічної роботи НАКККіМ, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури України, член Президії Національної спілки краєзнавців України.

У своїх доповідях учасники конференції торкалися таких питань:
- Здобутки української культури 1917-1921 рр. в умовах національно-культурного відродження;
- Стан культури в радянській Україні;
- Світові осередки розвитку української культури поза Європейським континентом (Північна і Південна Америка, Австралія, Азія);
- Комеморативні практики українців за кордоном як культурний феномен;
- Визначні діячі української культури в діаспорі;
- Дифузійні процеси української культури на західноукраїнських теренах;
- Європейські осередки розвитку української культури та науки XX ст.;
- Розвиток культурологічної думки української діаспори: націоцентричний вимір.

В результаті учасниками Конференції було обговорено матеріали, висвітлені у 83 тезах доповідей, опублікованих в електронному науковому виданні, розміщеному на сайті Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, також виступили науковці, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та працівники краєзнавчих музеїв і бібліотек.

Серед учасників Конференції – два голови Національних творчих спілок України, один член-кореспондент НАН України, академіки та члени-кореспонденти галузевих академій, голова Української всесвітньої координаційної ради, 22 доктори наук, 28 кандидатів наук, 14 аспірантів та 7 магістрантів, 12 співробітників музеїв та бібліотек, представники 11 закладів вищої освіти, Національної спілки краєзнавців, музеїв, бібліотек.