V Міжнародна наукова конференція
молодих вчених, аспірантів та магістрантів
«Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір»
(4-5 листопада 2021 р.)