Програма Міжнародної науково-практичної конференції «У ПОШУКУ НОВИХ СЕНСІВ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СВІТУ. ПОВОЄННИЙ ДІАЛОГ КУЛЬТУР». 2–3 лютого 2023 року