14 травня 2021 кафедра культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв спільно з кафедрою культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова організували та успішно провели VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика». Захід присвячений відзначенню Дня науки.

 Для участі в науковому заході надійшло понад 50 заявок від учасників та учасниць з України, Польщі та Білорусі. За результатами роботи буде підготовлено збірник матеріалів, який отримає Міжнародний книжковий номер ISBN, також планується розміщення в електронних репозитаріях наукових бібліотек університетів-організаторів. Модератором заходу став кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ Сергій Русаков.

У пленарному засіданні наукової конференції взяли участь:
- Сіверс Валерій Анатолійович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор, доктор філософських наук) ОНТО-ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ СПОСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗНАННЯ
- Chmielecki Przemysław (doktor inżynier, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie) GLOBAL YOUTUBE UNIVERSITY – UWAGI O ROBOTYZACJI SZKOLNICTWA WYSZEGO
- Дорошенко Тетяна Сергіївна (студентка 4-го курсу Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв) КАТЕГОРІЯ ЩАСТЯ У ВІДДЗЕРКАЛЕННІ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПЦІЇ «СУСПІЛЬСТВО СПЕКТАКЛЮ» ГІ ДЕБОРА)
- Łysoń Tomasz (Jagiellonian University, student, Cracow) SEXUAL MINORITIES IN POLISH WEEKLY OPINIONS
- Гоц Людмила Сергіївна (кандидат культурології, доцент Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв) ПРО МОЖЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ НЕАНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В КУЛЬТУРОЛОГІЇ
- Kukier Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) SENIORS VS. INTERNET. WHAT SHOULD MEDIA EDUCATION BE LIKE FOR THE ELDERLY?
- Павлова Олена Сергіївна (Херсонський державний університет аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова) ПАРТНЕРСЬКИЙ ПІДХІД ЗА ПРАЦЕЮ В. Ф. ШАТАЛОВА «ВЧИТИ ВСІХ, ВЧИТИ КОЖНОГО» (1988)
- Кузьменко Едуард Костянтинович (студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка) ПЕРЕБІГ ПОДІЙ, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО АНГЛО-БУРСЬКОЇ ВІЙНИ У ВИСВІТЛЕННІ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИНЪ» (ТРАВЕНЬ- ЖОВТЕНЬ 1899 РОКУ)